Peterson Dealer

Kiesel Skandinavia AS

http://www.kiesel.no

Kiesel Skandinavia AS stiller krav til service og vedlikehold av maskiner som vi selger for at garantien skal gjelde. Det er nødvendig at autorisert personell gjennomfører kontroll av maskinen etter de angitte serviceintervaller. Spesielt viktig er dette i maskinens garantiperiode – gjennomført service ihht garantivilkårene kan være avgjørende for å få dekket en skade/feil. Vi anbefaler at det utføres en kontroll fra autorisert personell med jevne mellomrom også etter at garantiperioden er utløpt da dette vil sikre jevnere drift og lengre levetid for maskinen.

Locations
Gamle Mossevei 29 AS 1430 Norway

 

Tel: 004790976311